Havaríjné poistenie - KASKO

Spať

K čomu je havaríjne poistenie?

Havaríjne poistenie (tiež označované KASKO) slúži na krytie škôd sôosoených na Vašom vozidle.

Ide o to, aby Vám boli kryté škody, ktoré nekryje PZP iného vodiča, alebo škody, ktoré ste si na Vašom vozidle spôsobili sami.

KASKO ďalej kryje aj kádež vozidla, vandalizmus a živelné udalosti.

Poistenie sa dá dohodnúť so spoluúčasťou alebo bez nej.

Spoluúčasť predstavuje mieru Vášho podielu na náhrade škody v prípade poistnej udalosti.

Pri poistení so spoloúčasťou, poisťovne znížia poistenú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.

My Vám vieme poskytnúť širokú škálu havarijného poistenia od rôznych poisťovní a vypracujeme Vám poistnú ponuku podľa Vašich predstáv.

Neváhajte a oslovte nás.

Nájdete nás ...
DURAMA s.r.o. Kukučínova 330/20
Prievidza 971 01
info@poistenieprievidza.sk
Hotline +421 905 262 732
sme tu pre Vás cez pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod.