PZP

Spať

Má charakter zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla.

Každý majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla si musí uzatvoriť PZP v niektorej poisťovni, aby svoje vozidlo mohol používať na slovenských komunikáciach.

Poistený má nárok z poistenia, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému preukázaný naárok na:

  • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou
  • náklady vynaložené s právnym zastúpením
  • ušlý zisk poškodenného

Poškodený dostane náhradu len v takej výške, v akej mu bolo škoda sôsobená.

Ak však prišlo k totálnej škode, poistné plnenie sa vypočíta pomocou odpočítania amortizácie.

Naša firma spolupracuje so všetkými poisťovňami na Slovensku a preto Vám vieme PZP ponuknúť najlepšie, najrýchlejšie a samozrejmie najlacnejšie.

Nájdete nás ...
DURAMA s.r.o. Kukučínova 330/20
Prievidza 971 01
info@poistenieprievidza.sk
Hotline +421 905 262 732
sme tu pre Vás cez pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod.