Ponúkané služby

 • PZP

  Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
 • Havaríjné poistenie

  Slúži na krytie škôd spôsobených na Vašom vozidle.
 • Prihlásenie vozidla

  Potrebujete prihásiť vozidlo a neviete kde a na koho sa máte obrátit?
 • Poistenie majetku

  Okrem tradičných poistných krytí, ako je živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenia skiel a zodpovednosti za škodu, sem patrí aj poistenie strojov a skupinové poistenie automobilov (FLOTILA) ...
Nájdete nás ...
DURAMA s.r.o. Kukučínova 330/20
Prievidza 971 01
info@poistenieprievidza.sk
Hotline +421 905 262 732
sme tu pre Vás cez pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod.